سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4289
سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم

توضیحات آگهی

شماره تماس تولیدکننده: 09121221822
سامانه تبلیغاتی یارتیم، تنها به معرفی عمده فروشان و تولیدکنندگان به صورت کاملا مستقیم می پردازد.

ماگ ژاک ؛
دسته چوبی ؛
در چوبی