سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4291
سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم

توضیحات آگهی

شماره تماس تولیدکننده: 09914180793
سامانه تبلیغاتی یارتیم، تنها به معرفی عمده فروشان و تولیدکنندگان به صورت کاملا مستقیم می پردازد.

ست سینی وماگ ؛
مدل قلبی نیوگلد ؛
حداقل فروش ۶سری