سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم
شماره آگهی: 4913
سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم

توضیحات آگهی

شماره تماس تولیدکننده: 09017012297
سامانه تبلیغاتی یارتیم، تنها به معرفی عمده فروشان و تولیدکنندگان به صورت کاملا مستقیم می پردازد.

قاب های چوبی رنگی

25×35 129 هزار تومان
21×16 99هزار تومان
18×15 89هزار تومان
14×14 79هزار تومان
12×12 79هزار تومان
12×10 79هزار تومان
8×10 45هزار تومان
9×9 45هزار تومان