سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5060
سامانه تبلیغاتی عمده فروشی یارِتیم

توضیحات آگهی

شماره تماس تولیدکننده: 09124502898
سامانه تبلیغاتی یارتیم، تنها به معرفی عمده فروشان و تولیدکنندگان به صورت کاملا مستقیم می پردازد.

سبد پایه چوبی مرسا

Mersa basket

قطر ۲۸

ارتفاع ۱۸

پایه چوب سبد فلزی

تک جعبه 

09124502898